Jagt, våben og natur

Stephan Falsner er selv jæger og har et stort netværk i det danske jagt- og naturmiljø. Stephan Falsner fører sager om jagt- og naturforvaltning og som forsvarer sager vedr. jagt og våbenforhold. Herunder også sager vedr. inddragelse af jagttegn og våbentilladelser.
De sidste års stigende kriminalitet i bandemiljøet har fået den utilsigtede virkning, at det er blevet sværere at være jæger og sportsskytte i Danmark på grund af mange stramninger af lovgivningen. Stramninger, som ikke altid har været gennemtænkte som f.eks. reglerne om knive, som i en periode gav anledning til mange problemer.
Antallet af tiltalerejsninger for overtrædelser af særlovgivningen om jagt og våben har gjort, at tilgangen af sager på dette område er støt stigende. Det er antallet af henvendelser fra jægere, som er i tvivl om forståelsen af reglerne også. Jagt, naturforvaltning, våben er et specialområde for advokatkontoret.
Vinterjagt 2019