Digitalisering af ansøgninger om våbentilladelser pr. 16. Marts 2015

Pr. denne dato skal ansøgninger indgives digitalt via hjemmesiderne – www.politi.dkwww.borger.dk – www.virk.dk

-Ansøgning om tilladelse til at købe skydevåben og ammunition, samt bære/anvende skydevåben.

-Ansøgning om tilladelse til udførsel af våben/ammunition til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning, blankvåben eller paintballvåben til EU/EØS-lande.

– Ansøgning om tilladelse til genopladning af sortkrudtspatroner med sortkrudt eller til sortkrudtserstatning og fremstilling af projektiler til jagt.

-Ansøgning om fornyelse eller erstatning af våbentilladelse.

-Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbet haglgevær og vekselsæt hertil.

-Ansøgning om tilladelse til samling af blankvåben eller tilladelse til at bære/anvende blankvåben.

Såfremt der skal betales, foretages betalingen elektronisk i forbindelse med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen skal vedlægges bilag i form af medlemsbevis, samtykkeerklæring mv., skal disse scannes ind og sendes sammen med ansøgningen. Når ansøgningen er afsendt digitalt, vil ansøgeren modtage en kvittering pr. mail, hvoraf det vil fremgå, at ansøgningen er modtaget. Kvitteringsmailen sendes til den mailadresse ansøgeren har oplyst i forbindelse med ansøgningsprocessen.

– Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest – for Jylland og Fyn

Svar på ansøgningen – i form af en våbentilladelse eller afslag herpå – sendes med almindelig post til ansøgeren.