Registrering i hemmelige registre ctr. reglerne i Menneskeretskonventionen

Dansk Politi har med hjemmel i EU- regler og dansk lovgivning ganske vide rammer for registrering af oplysninger. Oplysninger om borgere kan registreres i Schengen-informationssystemet (SIS II), Politiets Efter- forskningsstøttedatabase (PED) og politiets system for automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG). Informationssystemer SIS II Når det gælder SIS II, er Rigspolitiet er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i […]

Læse mere…