Mistanke om dårligt psykisk arbejdsmiljø kan føre til domfældelse

Den 1. Juli 2013 blev det psykiske arbejdsmiljø om fattet af Arbejdsmiljøloven. Det betyder blandt andet, at virksomheder, som Arbejdstilsynet (AT) vurderer har tilsidesat at sikre et godt  psykisk arbejdsmiljø, vil kunne blive pålagt straffesanktioner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. AT skriver bl.a. på sin hjemmeside at: ”Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre […]

Læse mere…

Regler for arbejde i varmt vejr

Sommeren 2013 har været solrig med masser af varme. Det har givet anledning til overvejelser m.h.t. hvilke arbejdsmiljøregler, som gælder for arbejde i varmt vejr / omgivelser. Reglerne findes i AT-vejledning A 1.3., som beskriver et ”komfortområde” for temperaturer i hvilke mennesket kan arbejde uden at det føles for varmt eller koldt. Tommelfingerreglen er, at […]

Læse mere…