SKAT ændrer signaler med hensyn til arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter

SKAT har i et såkaldt ”udkast styresignal” ændret sin holdning til beskatning af medarbejdere, som får dækket P udgifter af sin arbejdsgiver. Det nye er, at SKAT præciserer, at det er muligt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningsloven, uanset der helt eller delvist bliver udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningsloven. Hidtil har det været […]

Læse mere…

Fra den 1. februar 2015 skal ejeren af bilen betale bøden, eller angive den, som kører den

En ændring af færdselsloven gør, at det fremover vil være bilens ejer og ikke føreren der hæfter for hastighedsoverskridelser. Ændringen træder i kraft 1. februar 2015. Den nye regel har været til debat og er nu en realitet. I færdselsloven indføres nu en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger af […]

Læse mere…

At rette ”smed for bager” – ny praksis i dansk strafferet

En arbejdsgruppe under Rigspolitiet har foreslået, at fartbøder skal gives til bilens ejer og ikke dens fører. Det har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Folketinget behandler i disse dage. Tanken bag lovforslaget er, at politiets arbejde skal gøres lettere – og statskassen rigere. Hvis man overførte denne tankegang til straffeloven, ville det så […]

Læse mere…

Lovændringer vil bl.a. betyde kortere klagefrister vedr. udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til nyt lovforslag i høring. Lovudkastet indeholder bl.a.en forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven. ”Lov om håndhævelse af udbudsreglerne”  indeholder frister for indbringelse af klager over overtrædelse af udbudsdirektiverne. Indbringes en klage ikke inden fristernes udløb, vil den blive afvist. Lovudkastet indebærer […]

Læse mere…

Nye regler om skiltning på byggepladser

Arbejdstilsynet indfører nye regler om skiltning på byggepladser Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen. •    Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund. •    Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer. •    […]

Læse mere…