Arbejdsgivers erstatningsansvar bedømt efter reglerne om grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse og ikke arbejdsmiljølovens regler om arbejdsstedets indretning

Anlægsgartnere og andre, som beskæftiger sig med snerydning og glatførebekæmpelse bør være opmærksomme på, at Højesteret har afsagt dom i en sag om arbejdsgivers ansvar for de skader en ansat pådrog sig, fordi den ansatte faldt på virksomhedens P plads i det glatte vinterføre. Det centrale spørgsmål i sagen var om arbejdsgivers pligt, i henhold […]

Læse mere…