Afskedigelse på grund af højreekstreme udtalelser var ulovlig

En person, som var politisk aktiv på den yderligste højrefløj var i obligatorisk virksomhedspraktik hos en virksomhed, som på tidspunktet for ansættelsen ikke vidste noget om praktikantens udtalelser i avisartikler. Disse udtalelser blev virksomheden senere blev bekendt med. Ved gennemgangen af avisartiklerne kunne virksomheden se, at praktikanten ikke var den person, virksomheden havde forventet. Virksomheden […]

Læse mere…

Arbejdsgiver frifundet for arbejdsulykke – måtte føre omfattende bevis for sin uskyld

Københavns Byret har ved som af 16. november 2012 frifundet arbejdsgiver for straffeansvar i henhold til Arbejdsmiljøloven § 82, jf. § 86, i anledning af en alvorlig personskade i forbindelse med montage af betonelementer, hvor en ansat faldt ca. 3 m ned fra 3. sal. Forholdet var at to ansatte arbejdede på et betondæk under […]

Læse mere…

Arbejdsgiver dømt for ikke at lade stressramt medarbejder gå på nedsat tid

Stor arbejdsbyrde var årsag til at en 32-årig mandlig advokat måtte sygemelde sig fra sit arbejde med stress og depression og lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling. Under sin indlæggelse fik advokaten en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til sit arbejde to måneder senere, dog på nedsat tid. Advokatens arbejdsgiver valgte imidlertid […]

Læse mere…