Brancheforeningers overtrædelser af konkurrenceloven

Brancheforeningers overtrædelse af konkurrenceloven kan straffes med påbud, bøde og fængsel i op til 6 år. I en række sager i nyere til er brancheforeninger og deres politiske og daglige ledelse blevet straffet for overtrædelse af konkurrenceloven. Senest har Konkurrencerådet truffet afgørelse om at dyrlægeforeningens etiske regler strider mod konkurrenceloven, idet foreningen med sine etiske […]

Læse mere…

Direktør ikke erstatningsansvarlig for sine fejl

Direktørs fejl medførte ikke, at han var erstatningsansvarlig overfor sin arbejdsgiver Højesteret har afsagt en dom, hvorefter en administrerende direktør, der havde begået forskellige fejl i forbindelse med ombygningen af et skib, ikke var erstatningsansvarlig. Sagen omhandlede ombygning af et skib. Ombygningen ville medføre, at stabilitetskrav ikke længere kunne opfyldes. Forudsætningen var at Søfartsstyrelsen dispenserede […]

Læse mere…