Fra den 1. februar 2015 skal ejeren af bilen betale bøden, eller angive den, som kører den

En ændring af færdselsloven gør, at det fremover vil være bilens ejer og ikke føreren der hæfter for hastighedsoverskridelser. Ændringen træder i kraft 1. februar 2015. Den nye regel har været til debat og er nu en realitet. I færdselsloven indføres nu en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger af […]

Læse mere…

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov En elev indgik i 2007 en uddannelsesaftale med en anlægsgartnervirksomhed om uddannelse som anlægsgartner  i perioden 1. april 2007 – 31. juli 2010. I 2009 blev eleven gravid med forventet barselsorlov fra den 27. maj 2010. Spørgsmålet var, om anlægsgartnervirksomheden havde pligt […]

Læse mere…

EU domstolen slår fast, at fedme i sig selv ikke er et handicap.

Sagen omhandler forskelsbehandling på grund af fedme,. Den verserer i øjeblikket ved retten i Kolding og handler en dagplejer, som efter 15 års ansættelse blev afskediget på grund af faldende børnetal i Billund kommune. Medarbejderen, som under hele ansættelsen havde vejet ca. 160 kg, har gjort gældende, at hans fedme var årsag til afskedigelsen. Retten […]

Læse mere…