At rette ”smed for bager” – ny praksis i dansk strafferet

En arbejdsgruppe under Rigspolitiet har foreslået, at fartbøder skal gives til bilens ejer og ikke dens fører. Det har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Folketinget behandler i disse dage. Tanken bag lovforslaget er, at politiets arbejde skal gøres lettere – og statskassen rigere. Hvis man overførte denne tankegang til straffeloven, ville det så […]

Læse mere…