Har din virksomhed en skriftlig politik om rygning af elektroniske cigaretter?

Fra den 7. Juni i år gælder der nye regler i DK om rygning af E cigarretter. Det er konsekvensen af en ny lov, som Folketinget har vedtaget. Udover at loven regulerer forhold vedr. cigaretternes kvalitet og sikkerhed, betyder loven også at der på arbejdspladser, og steder med offentlig adgang, skal udarbejdes en skriftlig politik […]

Læse mere…

Arbejdsgivers erstatningsansvar bedømt efter reglerne om grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse og ikke arbejdsmiljølovens regler om arbejdsstedets indretning

Anlægsgartnere og andre, som beskæftiger sig med snerydning og glatførebekæmpelse bør være opmærksomme på, at Højesteret har afsagt dom i en sag om arbejdsgivers ansvar for de skader en ansat pådrog sig, fordi den ansatte faldt på virksomhedens P plads i det glatte vinterføre. Det centrale spørgsmål i sagen var om arbejdsgivers pligt, i henhold […]

Læse mere…

Virksomhed frifundet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

En klient, som er en virksomhed med over 100 ansatte, var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven for ikke at have instrueret en ansat i brug af en motordrevet trillebør ”motorbør”. Den ansatte var så uheldig at brække benet da han bakkede motorbøren ind over sig selv. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bødestraf efter de ”nye” […]

Læse mere…

Højesteret fastslår at arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for psykiske skader, som opstår under en personale weekend

Højesteret har tilkendt en ansat erstatning for psykiske skader, som opstod i forbindelse med en personale weekend. Sagen vedrørte en børnehavepædagog, som deltog  i en personaleweekend for børnehavens personale, hvor man  drøftede samarbejdsklimaet i børnehaven. Herunder kom børnehavepædagogens forhold til drøftelse, og da drøftelserne “eskalerede”, besluttede lederen og souschefen samt  en supervisor at drøfte situationen […]

Læse mere…

Mistanke om dårligt psykisk arbejdsmiljø kan føre til domfældelse

Den 1. Juli 2013 blev det psykiske arbejdsmiljø om fattet af Arbejdsmiljøloven. Det betyder blandt andet, at virksomheder, som Arbejdstilsynet (AT) vurderer har tilsidesat at sikre et godt  psykisk arbejdsmiljø, vil kunne blive pålagt straffesanktioner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. AT skriver bl.a. på sin hjemmeside at: ”Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre […]

Læse mere…

Regler for arbejde i varmt vejr

Sommeren 2013 har været solrig med masser af varme. Det har givet anledning til overvejelser m.h.t. hvilke arbejdsmiljøregler, som gælder for arbejde i varmt vejr / omgivelser. Reglerne findes i AT-vejledning A 1.3., som beskriver et ”komfortområde” for temperaturer i hvilke mennesket kan arbejde uden at det føles for varmt eller koldt. Tommelfingerreglen er, at […]

Læse mere…

Tal pænt til Arbejdstilsynet, eller ryk i fængsel

Det er set før, at virksomheder, som får besøg af Arbejdstilsynet, kan få en ”heftig debat” med den tilsynsførende. Denne ”debat” må under ingen omstændigheder udvikle sig til en ordveksling, hvor den tilsynsførende får opfattelsen at være truet. Der kan henvises til to sager, hvor trusler mod Arbejdstilsynet blev takseret til ubetinget fængsel. Den første […]

Læse mere…

Nye regler om skiltning på byggepladser

Arbejdstilsynet indfører nye regler om skiltning på byggepladser Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen. •    Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund. •    Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer. •    […]

Læse mere…