Landsretten fastholder praksis i sag om kønsdiskriminering i frisørbranchen: Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en frisør havde forskellige priser for ydelserne “Dame klip” og “Herre klip”

En kvinde, som ikke været i frisørsalonen følte sig  forarget og stødt over den kønsdiskriminerende tendens, der florerer i Danmark. Hun klagede over over, at en frisørsalon har fastsat sine priser på grundlag af køn: “Dame klip 495 kr. Herre klip 395 kr.” Hun krævede en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Under sagen gjorde klager […]

Læse mere…

Højesteret har i ny dom fastslået, at et anbefalet brev ikke er nok, hvis man vil sikre sig, at et brev er kommet til modtageren

Sagen omhandlede konsekvensen  af en parts udeblivelse fra et retsmøde i fogedretten. Den pågældende var blevet indkaldt til retsmødet ved et anbefalet brev, men brevet blev ikke udleveret eller afhentet, og det blev derfor tilbagesendt til fogedretten af postvæsenet. Højesteret udtalte, at en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun kan tillægges udeblivelsesvirkning (d.v.s. at […]

Læse mere…

Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?

Må arbejdsgiver læse sine ansattes E mails ?  Det spørgsmål bliver ofte stillet, når virksomheder, som befinder sig en  skarp konkurrencesituation,  har mistanke om at en illoyal medarbejder lækker interne oplysninger om f.eks. kunder eller produkter. Svaret er ”ja”, men under visse forudsætninger. Udgangspunktet er, at personlige mails ikke må læses af arbejdsgiver. Det er […]

Læse mere…