Selvom man omlægger sin kapitalpension til alderspension, skal man ikke tro, at man dermed har betalt sin skat en gang for alle – den såkaldte ”pensionsafkastskat – PAL skat” fortsætter

Det er ved at være sidste udkald hvis man vil omlægge sin kapitalpension til alderspension. Omlægning skal ske i 2014. Banker og pensionskasser lukker snart ned for at ekspedere omlægningerne, så hvis man overvejer at omlægge, skal det være nu! Baggrunden er, at folk som har en kapitalpension, kan omlægge den til en alderspension. I […]

Læse mere…

Arbejdstilsynet mangler hjemmel til at pålægge bøder for overtrædelse af RUT-register

Regeringens udvalg mod social dumpning foreslår at Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder, hvis man på tilsynsbesøg konstaterer udenlandske firmaer, der ikke har tilmeldt sig korrekt i det såkaldte RUT-register over udenlandske tjenesteydere. Udgangspunktet er at man fra regeringes side mener at Arbejdstilsynet er en af de myndigheder med allertættest kontakt med […]

Læse mere…

Christiansborg krydser klinge med Grundloven

Miljøministeriet og Naturstyrelsen er blevet stævnet af organisationen ”Landbrug og Fødevarer” i en principiel sag, som handler om statens ret til at regulere forhold for borgere og virksomheder. Sagen er aktuel, fordi sagen bl.a. handler om ekspropriation af privat ejendom og påstand om magtmisbrug. Man har i den senere tid set andre sager i pressen, […]

Læse mere…

Nu kommer SKAT på besøg i dit hjem, når du har håndværkere!

13 dage var alt det kunne blive til i høringsfrist, da skatteminister Torben Möger Petersen sendte sit meget vidtgående lovforslag om SKATs ret til at foretage indtrængen på privat grund uden dommerkendelse. Det er ikke ret megen tid i forhold til et  lovforslag med så vidtgående konsekvenser. Lovforslaget vil betyde – dersom det vedtages – […]

Læse mere…

Regeltilpasning “Bekendtgørelse om Svømmeanlæg”

Hurtig reaktion på svømmesøproblemer 26. marts 2012 / Politik / Af Dan Bjerring  Miljøministeriet er nu parat til at indføre dispensationsordning for svømmesøer uden anvendelse af klor. REGELTILPASNINGDer blev reageret hurtigt fra Mijøministeriets side, da Licitationen onsdag kunne fortælle, at en anlægsgartner i Roskilde, Junckerhaven, ikke kunne etablere miljørigtige svømmesøer i Danmark uden anvendelse af klor, selv om […]

Læse mere…