Selvom man omlægger sin kapitalpension til alderspension, skal man ikke tro, at man dermed har betalt sin skat en gang for alle – den såkaldte ”pensionsafkastskat – PAL skat” fortsætter

Det er ved at være sidste udkald hvis man vil omlægge sin kapitalpension til alderspension. Omlægning skal ske i 2014. Banker og pensionskasser lukker snart ned for at ekspedere omlægningerne, så hvis man overvejer at omlægge, skal det være nu!

Baggrunden er, at folk som har en kapitalpension, kan omlægge den til en alderspension. I den

sammenhæng gives en rabat på beskatningen, således at den ”normale” beskatning på 40%

reduceres til 37,3 % i afgift. D.v.s. at man får en rabat på 2,7% som en engangsafgift.

Indbetalinger til en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri. Den udbetales altid som engangsbeløb – enten på en gang eller over flere gange (deludbetaling).

Der kan i 2014 højst indbetales et beløb på 28.100 kr. Dog reguleres grundbeløbet årligt.

Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe den ikke er blevet udbetalt

Opsparingen kan placeres på en kontantkonto med fast eller variabel rente, eller man kan vælge at placere sin opsparing i værdipapirer.

Man bør dog være opmærksom på, at afkastet af aldersopsparingen beskattes med en pensionsafkastskat til staten, som p.t. er på 15,3 pct. Den såkaldte ”PAL skat” blev senest forhøjet ved finanslovens 2012. Den ligger ikke nødvendigvis fast og kan forhøjes løbende, dersom den til enhver tid siddende regering måtte få flertal for at hæve den.

Man kan således ikke med sikkerhed gå ud fra, at man en gang for alle har betalt al sin skat af sin pension. Snarere tværtimod; Hvis man gør det tankeeksperiment at fremskrive den seneste forhøjelse af PAL skatten over 30 år,  med et gennemsnit på 0,1 % pr. år, vil skatten i 2044 kunne være 18,3 % pr år. Da folketingets skatteudvalg i 2011 behandlede lovforslaget om bortfald af visse skattemæssige fordele ved  pensionsordninger og forhøjelsen af PAL skatten til 15,3%, udtrykte flere partier bekymring for at gøre opsparing til pension u attraktivt for danskerne. Der var endda enighed om at forslaget vil medføre en mindre pensionsopsparing.

Beregninger foretaget af  tænketanken CEPOS har vist, at pensionsbeskatningen i Danmark  vender ”den tunge ende nedad”, idet de borgere, som tjener mindst (og dermed har færrest fradrag og ingen topskat) kommer til at betale mest i skat og afgifter af deres pension. Hertil kommer, at det er påregneligt, at andre offentlige aldersydelser nedtrappes, i takt med at man selv har sørget for sin pension. De fleste andre lande beskatter ikke løbende afkast i pensionsordninger, hvilket er med til at give Danmark en plads i ”førerfeltet”, når det gælder sammensat marginalskat. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *