Om Stephan Falsner

Stephan Falsner er advokat beskikket af Justitsministeriet og har møderet for landsret.

Stephan Falsner er medlem af “Advokatsamfundet” og “International Bar Association”

Stephan Falsner yder rådgivning og fører sager indenfor i sær:

Arbejds- og ansættelsesret

Bygge- og anlæg (med speciale indenfor grønne entrepriser)

Straffesager

Erhvervsforhold, herunder selskabsretlige problemstillinger

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, idet advokater er undergivet særlige regler tavshed m.h.t. bl.a. klienters forhold.