Om Stephan Falsner

Stephan Falsner er advokat beskikket af Justitsministeriet og har møderet for landsret.

Stephan Falsner er en del af “Advokatsamfundet”.

Stephan Falsner yder rådgivning og fører sager indenfor bl.a. :

Erhvervsretlige forhold, herunder selskabsretlige problemstillinger

Bygge- og anlæg (med speciale indenfor grønne anlægsentrepriser)

Mangler ved fast ejendom

Natur, jagt og vildtforvaltning

Straffesager

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, idet advokater er undergivet særlige regler tavshed m.h.t. bl.a. klienters forhold.

Adresse: Østergade 55, 1100 København K. Tlf. 33 13 15 11

Stephan Falsner er en del af  DENLAW selvstændige advokatfirmaer, som har kontorfællesskab.