Om Stephan Falsner

Stephan Falsner er advokat beskikket af Justitsministeriet og har møderet for landsret.

Stephan Falsner er en del af “Advokatsamfundet”.

Stephan Falsner yder rådgivning og fører sager indenfor bl.a. :

Erhvervsretlige forhold, herunder selskabsretlige problemstillinger

Bygge- og anlæg (med speciale indenfor grønne anlægsentrepriser)

Straffesager

Våben, jagt, natur og vildtforvaltning

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, idet advokater er undergivet særlige regler tavshed m.h.t. bl.a. klienters forhold.

Adresse: Østergade 55, 1100 København K. Tlf. 33 13 15 11

Stephan Falsner er en del af  DENLAW selvstændige advokatfirmaer, som har kontorfællesskab.