Lovændringer vil bl.a. betyde kortere klagefrister vedr. udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til nyt lovforslag i høring. Lovudkastet indeholder bl.a.en forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven. ”Lov om håndhævelse af udbudsreglerne”  indeholder frister for indbringelse af klager over overtrædelse af udbudsdirektiverne. Indbringes en klage ikke inden fristernes udløb, vil den blive afvist. Lovudkastet indebærer […]

Læse mere…


Aldersdiskrimination at skrive “nyuddannet” i stillingsopslag

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte efter en “nyuddannet”. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kriterierne “nyuddannet” og “relevant studiearbejde” skabte en formodning for, at annoncen henvendte sig til yngre ansøgere, og at det forringede en ansøgers chancer for ansættelse, hvis ansøger var en person, der som klager var over 50 år. Klager, der er født i 1954 og blev […]

Læse mere…

Nye regler om skiltning på byggepladser

Arbejdstilsynet indfører nye regler om skiltning på byggepladser Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen. •    Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund. •    Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer. •    […]

Læse mere…