Om Stephan Falsner

Stephan Falsner är en dansk advokat som talar, läser och skriver svenska. Stephan Falsner har bott i Sverige och kommer ofta till Sverige och har svenska relationer. Stephan Falsner är delägare i DENLAW I/S, som är en sammanslutning av advokater.

Stephan Falsner ger råd till svenska företag i juridiska frågor i Danmark och bistår i en rad olika ärenden inom bl.a.
Etablering av företag i Danmark
Anställning av anställda

  • Etablering av företag i Danmark
  • Arbetsrätt
  • Uthyrning av lokaler och fastigheter i Danmark
  • Kontrakt och avtal
  • Rättsfall, tvistemål oh brottmål
  • Miljöförhållanden, Natur- och viltförvaltning
  • Byggrätt

Att vara advokat i Danmark innebär att du är utsedd av det Danska Justitieministeriet och att du har tecknat en lagstadgad ansvarsförsäkring (HDI Gjerling) för advokaten. Som advokat är du en del av det Danska Advokatsamfundet som har tillsyn över alla advokater i DK.

Adress: Østergade 55, 1100 Köpenhamn K

Tel. +45 33 13 15 11 / mob. +45 40 55 35 37

e-post: sf@denlaw.dk

webb: www.stephanfalsner.dk

För informasjon om villkor och GDPR, se:
https://www.stephanfalsner.dk/forretningsbetingelser/ 
https://www.stephanfalsner.dk/privatlivs-politik/