3 nye afgørelser fra ligebehandlingsnævnet

Stofskiftesygdom var handicap i lovens forstand. Afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven. En speditør med en stofskiftesygdom, der medførte en påvirkning af øjnene, blev afskediget. Indklagede lagde i begrundelsen vægt på, at klager var den, der bedst kunne undværes, da hun som følge af sygdommen arbejdede hjemme tre dage om ugen. Nævnet fandt, at klagers sygdom var et handicap, og at klager havde  påvist faktiske omstændigheder, […]

Læse mere…

Strafbart da jæger afgav skud uden kuglefang – også selvom der ikke forelå konkret fare for andre

Vestre Landsret har i en dom fastslået, at afgivelse af 2 skud med en jagtriffel cal. 6,5×55 ud over fladt, åbent terræn med en afstand på ca. 640 m i skudretningen til offentlig vej og privat bolig var strafbart, idet der forelå en overtrædelse af jagtlovens § 22 nr. 2: ”Ingen må jage på en […]

Læse mere…