I straffesager, hvor der medvirker nævninge, afgøres både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved afstemning – se sag om terrorvirksomhed

Ved afstemningen om skyldsspørgsmålet har hver dommer og hver nævning 1 stemme. Hvis nævningernes og dommernes svar på skyldsspørgsmålet går ud på, at tiltalte ikke er skyldig, afsiger retten straks frifindelsesdom. Hvis den tiltalte findes skyldig, skal der stemmes om strafudmålingen og her har hver nævning 1 stemme, og de juridiske dommere har tilsammen lige […]

Læse mere…