Restauratør frifundet for ikke at tillade amning i sin restaurant

En mor klagede til Ligebehandlingsnævnet over at  en tjener havde påtalt, at hun ammede sit 9 måneder gamle barn i restauranten.  Hun forlod herefter restauranten. Hun rejste herefter sag ved Ligebehandlingsnævnet, idet hun gjorde gældende at restauratøren havde overtrådt Ligestillingsloven. Hun var utilfreds med at ”blive gemt væk i et amme rum”, når amme rummet […]

Læse mere…

Ansat kunne tilbagekalde opsigelse selvom den var nået frem til arbejdsgiver

Højesteret har i marts 2013 i en dom fastslået, at selvom en medarbejder havde opsagt sin stilling, var opsigelsen ikke bindende og kunne derfor tilbagekaldes. Baggrunden var følgende: Den 29. August 2008 opsagde den ansatte, som var funktionær, sin stilling med 1 måneds varsel. Den samme dag modtog den ansatte en opsigelse fra arbejdsgiver med […]

Læse mere…