Landsretten fastholder praksis i sag om kønsdiskriminering i frisørbranchen: Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en frisør havde forskellige priser for ydelserne “Dame klip” og “Herre klip”

En kvinde, som ikke været i frisørsalonen følte sig  forarget og stødt over den kønsdiskriminerende tendens, der florerer i Danmark. Hun klagede over over, at en frisørsalon har fastsat sine priser på grundlag af køn: “Dame klip 495 kr. Herre klip 395 kr.” Hun krævede en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Under sagen gjorde klager […]

Læse mere…

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov En elev indgik i 2007 en uddannelsesaftale med en anlægsgartnervirksomhed om uddannelse som anlægsgartner  i perioden 1. april 2007 – 31. juli 2010. I 2009 blev eleven gravid med forventet barselsorlov fra den 27. maj 2010. Spørgsmålet var, om anlægsgartnervirksomheden havde pligt […]

Læse mere…

EU domstolen slår fast, at fedme i sig selv ikke er et handicap.

Sagen omhandler forskelsbehandling på grund af fedme,. Den verserer i øjeblikket ved retten i Kolding og handler en dagplejer, som efter 15 års ansættelse blev afskediget på grund af faldende børnetal i Billund kommune. Medarbejderen, som under hele ansættelsen havde vejet ca. 160 kg, har gjort gældende, at hans fedme var årsag til afskedigelsen. Retten […]

Læse mere…

Ligebehandlingsnævnet er blevet en magnet for ”tossesager”

De henvendelser om ligebehandling en advokat får, kommer primært fra virksomheder, som ønsker rådgivning FØR sagen opstår, mens borgere ofte klager direkte til Ligebehandlingsnævnet uden forudgående rådgivning. Det kan ses på antallet – og typerne – af sager. Ser man på det samlede antal sager i Ligebehandlingsnævnet, handlede mere end halvdelen af sagerne om en […]

Læse mere…

Sagen om det manglende håndtryk og “Jihad”

Sagen om en censor, som ikke ville give hånden til kvindelige eksaminander og sagen om “Jihad”, som blev afvist fra at deltage I et arrangement på Christiansborg, er blevet afgjort af Ligebehandlingsnævnet: Sagen om det manglende håndtryk: En kvinde skulle til HF-eksamen i matematik. Før eksamen videregav matematiklæreren en mail-besked fra censor om, at han […]

Læse mere…

3 nye afgørelser fra ligebehandlingsnævnet

Stofskiftesygdom var handicap i lovens forstand. Afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven. En speditør med en stofskiftesygdom, der medførte en påvirkning af øjnene, blev afskediget. Indklagede lagde i begrundelsen vægt på, at klager var den, der bedst kunne undværes, da hun som følge af sygdommen arbejdede hjemme tre dage om ugen. Nævnet fandt, at klagers sygdom var et handicap, og at klager havde  påvist faktiske omstændigheder, […]

Læse mere…

Restauratør frifundet for ikke at tillade amning i sin restaurant

En mor klagede til Ligebehandlingsnævnet over at  en tjener havde påtalt, at hun ammede sit 9 måneder gamle barn i restauranten.  Hun forlod herefter restauranten. Hun rejste herefter sag ved Ligebehandlingsnævnet, idet hun gjorde gældende at restauratøren havde overtrådt Ligestillingsloven. Hun var utilfreds med at ”blive gemt væk i et amme rum”, når amme rummet […]

Læse mere…

Udtrykket “perker” var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Sagen drejede sig en elev på en efterskole med en dansk mor og en indisk far. Efter at samarbejdet med efterskolen blev afbrudt i maj 2012 indgav eleven en  klage til efterskolen over at være blevet tiltalt som “perker” af en lærer. Efterskolen afviste beskyldningerne, men det blev efterfølgende af læreren oplyst, at eleverne i […]

Læse mere…

Afskedigelse på grund af højreekstreme udtalelser var ulovlig

En person, som var politisk aktiv på den yderligste højrefløj var i obligatorisk virksomhedspraktik hos en virksomhed, som på tidspunktet for ansættelsen ikke vidste noget om praktikantens udtalelser i avisartikler. Disse udtalelser blev virksomheden senere blev bekendt med. Ved gennemgangen af avisartiklerne kunne virksomheden se, at praktikanten ikke var den person, virksomheden havde forventet. Virksomheden […]

Læse mere…

Forskellige priser på dame / herreklip var ulovlig forskelsbehandling

En frisørsalon havde forskellige priser på henholdsvis: Dame klip 528, Herre klip 428. Sagen blev indbragt for Ligestillingsnævnet, idet klager fandt det i strid med reglerne om ligebehandling. Klager henviste til, at hun er en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure. Klager mente derfor, at det var urimeligt, at hun skulle […]

Læse mere…