Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

En elev indgik i 2007 en uddannelsesaftale med en anlægsgartnervirksomhed om uddannelse som anlægsgartner  i perioden 1. april 2007 – 31. juli 2010. I 2009 blev eleven gravid med forventet barselsorlov fra den 27. maj 2010.

Spørgsmålet var, om anlægsgartnervirksomheden havde pligt til at forlænge A’s uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov.

Højesteret fastslog, at en elev, der bliver gravid, og som påbegynder barselsorlov, inden uddannelsesaftalen er udløbet, kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang. Arbejdsgiveren og eleven skal i første række forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsestiden. Initiativet til en drøftelse vil måske naturligt komme fra den gravide elev, men arbejdsgiveren har i kraft af sin pligt til oplæring også en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse, og om nødvendigt indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg.

Højesteret lagde til grund, at eleven ikke havde tilkendegivet over for virksomheden, at hun ikke ønskede uddannelsesaftalen forlænget. Elevens skole sendte den 27. maj 2010 et brev til anlægsgartnervirksomheden, der var vedlagt et tillæg til uddannelsesaftalen. Anlægsgartnervirksomheden besvarede ikke brevet og forsøgte ikke at få afklaret, om eleven ønskede en forlængelse. I stedet bad man eleven om at tilbagelevere firmaets ejendele med henvisning til, at uddannelsesaftalen udløb den 31. juli 2010. Højesteret fastslog, at anlægsgartnervirksomheden herved havde handlet i strid med erhvervsuddannelsesloven, og at tilkendegivelsen over for eleven måtte sidestilles med en afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven. Højesteret tilkendte herefter eleven en godtgørelse svarende til ca. 2 måneders løn. Landsretten havde frifundet anlægsgartnereleven.

Se dommen her: http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/180-13.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *