Nye regler om udskydelse af ferie som følge af CORVID-19

Som følge af COVID-19 har regeringen den 2. april 2020 vedtaget nye regler om udskydelse af ferie. De nye regler, som er midlertidige, giver arbejdsgivere en mulighed for at udskyde de ansattes ferie fra ferieåret 2019/2020 samt ferie fra det forkortede ferieår (1. maj 2020 til 31. august 2020) til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Hensigten er at sikre fleksibilitet og den nødvendige kapacitet under CORVID-19-krisen.

Reglerne gælder kun for nedennævnte ferie:

Ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, kan udskydes til afholdelse i det forkortede ferieår, dvs. fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår, kan udskydes til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dvs. fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Lovændringen henvender sig til brancher, hvor der er opstået aktuel mangel på særlig arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte lønmodtagere eller på grund af særlige opgaver i forbindelse med COVID-19. Det kan være særligt relevant inden for sundheds- og pleje- og ældresektoren, politiet, domstolene, visse dele af forvaltningen og andre dele af samfundet, som oplever et øget arbejdspres pga. COVID-19. Reglerne gælder for både private og offentligt ansatte.


Med de nye regler kan arbejdsgivere få mulighed for at udskyde lønmodtagerens optjente ferie for ferieåret 2019/2020 og ferie fra det forkortede ferieår til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode. Betingelsen er, at ferien ikke kan holdes pga. væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af COVID-19. 

 
Reglerne gør det muligt for arbejdsgivere at indgå aftaler med lønmodtagere om udskydelse af ferie. Herudover får arbejdsgivere en ret til at pålægge udskydelse af optjent ferie til afholdelse i en efterfølgende afholdelsesperiode.

Det forudsættes, at der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige grunde til udskydelsen. Der knytter sig to betingelser hertil: 1) Der skal være tale om en force majeure-lignende situation, som har været uforudsigelig og uden for arbejdsgiverens kontrol og 2) Lønmodtagers arbejdskraft være nødvendig for at opretholde virksomhedens drift. En lønmodtagers eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen erstattes af arbejdsgiveren (f.eks. direkte udgifter som følge af ændring af ferieafholdelsesperioden).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *