Arbejdstilsynet skal følge de samme regler som politiet, når de udspørger

Virksomheder bliver ofte i tvivl og Arbejdstilsynets rolle i straffesager. Virksomheder bliver frustrererede  over, at når Arbejdstilsynet har undersøgt årsagen til en hændelse – f.eks. arbejdsulykke, så er næste skridt, at der kommer en telefonopringning fra Politiet, som begynder samtalen med at man som leder eller ejer ”er sigtet og ikke har pligt til at […]

Læse mere…

Lov om kvinder i bestyrelser på vej

Regler om kønskvotering i bestyrelser er snart en realitet. En ændring af ligestillingsloven har været I høring.  Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at man ønsker at skabe “reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser m.v. På Erhvervs- og Vækstministeriets område vedrører dette de øverste ledelsesorganer i statslige aktieselskaber, […]

Læse mere…