Byggesagsadvokat

Advokat Stephan Falsner har siden 1994 været involveret i sager indenfor bygge- og anlægsbranchen. Sagerne omfatter alt lige fra den lille have til store fagentrepriser, hvori der indgår anlægsgartneropgaver og/eller pleje og vedligeholdelse af grønne anlæg, foruden sager indenfor snedker-, tømrer-, VVS- og murerentrepriser.

Stephan Falsner fører sager ved domstolene og “Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlæg” samt rådgiver i, hvorledes man kan få sin sag afgjort ved et godkendt ankenævn.