Ny dom i Højesteret – hovedaktionær var ikke erstatningsansvarlig for SKATs tab i forbindelse med momskarruselsvig – ”ejerlederens ansvar”

En person var hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og – indtil april 2004 – direktør i en virksomhed, som drev brokerhandel med navnlig mobiltelefoner og it komponenter. Sagen udsprang af en række handler, som selskabet foretog i perioden fra november 2003 til november 2004. Efterfølgende viste det sig, at tidligere led i omsætningskæden, ved skyldnersvig, havde undladt at […]

Læse mere…

Rettens takster for spirituskørsel

Juletid er lig med juleglögg, juleøl, julefrokost o.s.v. Politiet er særlig aktive i december og holder som regel razziaer for at stoppe de bilister, som har drukket for meget.. Som en service får du her ”opfrisket” taksterne for at køre bil i alkoholpåvirket tilstand. Hvis spritkørslen ikke har medført en ulykke, afhænger straffen af promillen. […]

Læse mere…

Bistand til flygtninge – humanitær støtte eller strafbar handling?

I øjeblikket er Danmark i en uvant situation, idet man ikke har set tilstrømning af udenlandske flygtninge i samme omfang siden 2. Verdenskrig. Medierne bringe billeder og fortællinger fra flygtninge, som er kommet for at blive eller rejse videre. Der er nogle af flygtningene, som ikke vil lade sig registrere af myndighederne af frygt for […]

Læse mere…

I straffesager, hvor der medvirker nævninge, afgøres både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved afstemning – se sag om terrorvirksomhed

Ved afstemningen om skyldsspørgsmålet har hver dommer og hver nævning 1 stemme. Hvis nævningernes og dommernes svar på skyldsspørgsmålet går ud på, at tiltalte ikke er skyldig, afsiger retten straks frifindelsesdom. Hvis den tiltalte findes skyldig, skal der stemmes om strafudmålingen og her har hver nævning 1 stemme, og de juridiske dommere har tilsammen lige […]

Læse mere…

Lynjustits i to sager om udlændinges spirituskørsler

Den 20. oktober 2014 kl. 15.00 blev to litauiske statsborgere fremstillet i Glostrup Ret og sigtet for spirituskørsler. Ifølge sigtelserne havde de to litauere dagen før, den 19. oktober 2014 omkring kl. 19.30, på skift kørt spirituskørsel i den samme bil og på den samme parkeringsplads ved et supermarked i Hvidovre. Begge de sigtede nægtede […]

Læse mere…

Reality TV endte med straf – dokumentation af kritisable forhold på plejehjem med skjult kamera var ikke lovlig

En direktør og en journalist i et  filmselskab dømt til at betale godtgørelse til 4 ansatte på et plejehjem. De 4 ansatte var blevet filmet på deres arbejde med skjult kamera af en medarbejder fra filmselskabet. Filmklippene blev efterfølgende vist i en tv-udsendelse på Danmarks Radio. Østre Landsret har den 10. juni 2014 afsagt dom […]

Læse mere…

Brancheforeningers overtrædelser af konkurrenceloven

Brancheforeningers overtrædelse af konkurrenceloven kan straffes med påbud, bøde og fængsel i op til 6 år. I en række sager i nyere til er brancheforeninger og deres politiske og daglige ledelse blevet straffet for overtrædelse af konkurrenceloven. Senest har Konkurrencerådet truffet afgørelse om at dyrlægeforeningens etiske regler strider mod konkurrenceloven, idet foreningen med sine etiske […]

Læse mere…

Strafbart da jæger afgav skud uden kuglefang – også selvom der ikke forelå konkret fare for andre

Vestre Landsret har i en dom fastslået, at afgivelse af 2 skud med en jagtriffel cal. 6,5×55 ud over fladt, åbent terræn med en afstand på ca. 640 m i skudretningen til offentlig vej og privat bolig var strafbart, idet der forelå en overtrædelse af jagtlovens § 22 nr. 2: ”Ingen må jage på en […]

Læse mere…