Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?

Må arbejdsgiver læse sine ansattes E mails ?  Det spørgsmål bliver ofte stillet, når virksomheder, som befinder sig en  skarp konkurrencesituation,  har mistanke om at en illoyal medarbejder lækker interne oplysninger om f.eks. kunder eller produkter. Svaret er ”ja”, men under visse forudsætninger. Udgangspunktet er, at personlige mails ikke må læses af arbejdsgiver. Det er […]

Læse mere…

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

Gravid anlægsgartnerelev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov En elev indgik i 2007 en uddannelsesaftale med en anlægsgartnervirksomhed om uddannelse som anlægsgartner  i perioden 1. april 2007 – 31. juli 2010. I 2009 blev eleven gravid med forventet barselsorlov fra den 27. maj 2010. Spørgsmålet var, om anlægsgartnervirksomheden havde pligt […]

Læse mere…

EU domstolen slår fast, at fedme i sig selv ikke er et handicap.

Sagen omhandler forskelsbehandling på grund af fedme,. Den verserer i øjeblikket ved retten i Kolding og handler en dagplejer, som efter 15 års ansættelse blev afskediget på grund af faldende børnetal i Billund kommune. Medarbejderen, som under hele ansættelsen havde vejet ca. 160 kg, har gjort gældende, at hans fedme var årsag til afskedigelsen. Retten […]

Læse mere…

Direktør ikke erstatningsansvarlig for sine fejl

Direktørs fejl medførte ikke, at han var erstatningsansvarlig overfor sin arbejdsgiver Højesteret har afsagt en dom, hvorefter en administrerende direktør, der havde begået forskellige fejl i forbindelse med ombygningen af et skib, ikke var erstatningsansvarlig. Sagen omhandlede ombygning af et skib. Ombygningen ville medføre, at stabilitetskrav ikke længere kunne opfyldes. Forudsætningen var at Søfartsstyrelsen dispenserede […]

Læse mere…

Ansat kunne tilbagekalde opsigelse selvom den var nået frem til arbejdsgiver

Højesteret har i marts 2013 i en dom fastslået, at selvom en medarbejder havde opsagt sin stilling, var opsigelsen ikke bindende og kunne derfor tilbagekaldes. Baggrunden var følgende: Den 29. August 2008 opsagde den ansatte, som var funktionær, sin stilling med 1 måneds varsel. Den samme dag modtog den ansatte en opsigelse fra arbejdsgiver med […]

Læse mere…

Ukorrekt at lockout er i strid med ”den danske model”.

Det er juridisk og historisk ukorrekt, når det i forbindelse med igangværende konflikt på lærerområdet siges,  at lockout strider mod ”den danske model”. I slutningen af 1880erne blev der i Danmark dannet fagforeninger, hvis formål det var at sikre bedre vilkår for arbejderne. Metoden, som arbejderne brugte, var den såkaldte ”omgangsskrue”. Fremgangsmåden var, at  virksomheder, […]

Læse mere…

Arbejdsgiver dømt for ikke at lade stressramt medarbejder gå på nedsat tid

Stor arbejdsbyrde var årsag til at en 32-årig mandlig advokat måtte sygemelde sig fra sit arbejde med stress og depression og lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling. Under sin indlæggelse fik advokaten en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til sit arbejde to måneder senere, dog på nedsat tid. Advokatens arbejdsgiver valgte imidlertid […]

Læse mere…


Aldersdiskrimination at skrive “nyuddannet” i stillingsopslag