Arbejdsgiver dømt for ikke at lade stressramt medarbejder gå på nedsat tid

Stor arbejdsbyrde var årsag til at en 32-årig mandlig advokat måtte sygemelde sig fra sit arbejde med stress og depression og lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling.

Under sin indlæggelse fik advokaten en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til sit arbejde to måneder senere, dog på nedsat tid. Advokatens arbejdsgiver valgte imidlertid at opsige ham. Dette var ikke en saglig grund til opsigelse. Det har Østre Landsret netop fastslået i en dom. I dommen fremhæver landsretten i særlig grad indholdet af lægeerklæringerne – såkaldte varighedsattester – hvilket kan betyde, at arbejdsgivere fremover kan være forpligtet til at lade stresssygemeldte medarbejdere med en varighedsattest vende tilbage på nedsat tid, før de skrider til opsigelse.

Sagen blev ført af juristerne og økonomernes forbund ”Djøf”, som mener at højt uddannede er særlig udsatte for stress fordi de arbejder meget. ”Djøf” vil bruge sagen som et afgørende præjudikat i kommende sager om afskedigelse på grund af stress. Ifølge en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har 15 procent af de arbejdende danskere ’ofte’ eller ’hele tiden’ følt sig stresset inden for de sidste to uger. Heraf angiver 52 procent arbejdslivet som årsag.

Dommen modtages med glæde i flere interesseorganisationer. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) holdning til dommen er dog at den ikke nødvendigvis vil  være egnet som præjudikat i lignende sager, idet DA lægger vægt på, at der var tale om en konkret afvejning af arbejdsgiverens behov for at ansætte en anden – eller risikere at belaste den afskediges kolleger yderligere.

I princippet handler sagen om ”varighedsattesternes” betydning i forbindelse med opsigelse på grund af sygdom. Attestens formål er at give arbejdsgiver en mulighed for at vurdere fraværets længde og disponere sin drift i forhold hertil. I denne sag vurderede landsretten, at arbejdsgiver var for ”hurtig” med at opsige den pågældende. At sygdommen i dette tilfælde var ”stress” har ikke nødvendigvis været afgørende for udfaldet. Det var nok mere det forhold, at arbejdsgiver ikke lod den pågældende starte op på nedsat tid. Dommen sætter fokus på det forhold, at virksomheder bliver nødt til at disponere i situationer, hvor der hos specialiserede medarbejdere opstår sygdom af længere varighed. Især mindre virksomheder kan have svært ved at modstå de økonomiske udfordringer i at have flere ansat på samme tid og søger derfor en afklaring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *