Ulovlig træfældning – ”dolus eventualis” – erstatningskrav blev ikke taget til følge.

I en straffesag om ulovlig træfældning, er der i november 2021 afsagt dom i en sag om overtrædelse af straffelovens § 191 Stk. 2 – groft hærværk. Udover påstand om betinget fængsel, havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om erstatning på 118.000 kr. Sagens nærmere omstændigheder var, at tiltalte (T) i 2018 havde hyret folk til at […]

Læse mere…