Virksomheders tv-overvågning af ansatte og på offentlige steder

I bestræbelser på krimininalitesforbyggelse, indfører virksomheder i stigende omfang TV-overvågning. Men virksomheder er ikke altid opmærksomme på, at TV –overvågning er reguleret af lovgivning. Det giver anledning til en del sager. Hovedreglerne er, at arbejdsgiver lovligt kan iværksætte kontrolforanstaltninger, herunder TV-overvågning. Det er imidlertid en forudsætning, at overvågningen er sagligt og driftmæssigt begrundet. Straffeloven forbyder […]

Læse mere…

Arbejdstilsynet mangler hjemmel til at pålægge bøder for overtrædelse af RUT-register

Regeringens udvalg mod social dumpning foreslår at Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder, hvis man på tilsynsbesøg konstaterer udenlandske firmaer, der ikke har tilmeldt sig korrekt i det såkaldte RUT-register over udenlandske tjenesteydere. Udgangspunktet er at man fra regeringes side mener at Arbejdstilsynet er en af de myndigheder med allertættest kontakt med […]

Læse mere…