Landsretten fastholder praksis i sag om kønsdiskriminering i frisørbranchen: Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en frisør havde forskellige priser for ydelserne “Dame klip” og “Herre klip”

En kvinde, som ikke været i frisørsalonen følte sig  forarget og stødt over den kønsdiskriminerende tendens, der florerer i Danmark. Hun klagede over over, at en frisørsalon har fastsat sine priser på grundlag af køn: “Dame klip 495 kr. Herre klip 395 kr.” Hun krævede en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Under sagen gjorde klager gældende, at det kan ikke være rimeligt, at kvinder konsekvent skal betale op til 100 kr. mere pr. klipning, end mænd betaler ved besøg hos frisører. Endvidere at: ”Der er ikke mange kvinder, der stiller spørgsmål ved denne diskriminerende tendens, da forskel på herre- og dameklip er blevet en accepteret norm. Det er foragteligt, at kvinder stadigvæk lader sig underlægge og accepterer forskelsbehandling af mænd og kvinder”.

Indklagede påstod frifindelse og ville ønske, at klager havde kontaktet hende, før hun klagede, for så ville klager have opdaget, at frisørsalonen ikke tager forskellige priser for samme ydelse. Prisen fastsættes i stedet ud fra den konkrete ydelse, som kunden modtager, herunder hvor meget tid der sættes af til behandlingen.

Indklagede havde forsøgt at finde klager i salonens bookingsystem for at finde ud af, hvem der måtte have givet klager en urimelig behandling.

Det var ikke lykkedes ikke indklagede at finde klager i systemet, hvorfor hun ringede til klager på det i klagen angivne nummer. Indklagede fandt ved samtalen med klager ud af, at klager aldrig havde været i salonen. Klager er en jurastuderende, der har fundet indklagede salon på nettet, og har klaget over salonens betegnelser “Dame klip” og “Herre klip”.

Nævnet fandt, at prisskiltningen i sig selv kunne tyde på, at indklagede anvender forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Det var herefter indklagede, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, idet der er ”omvendt bevisbyrde” i sådanne sager.

Det er allerede  i dom af 10. november 2014 fra Østre Landsret om ydelserne “dameklip” og “herreklip” fastslået,

“… at betegnelserne “dameklipning”/”dameklip” henholdsvis “herreklipning”/”herreklip” i frisørbranchen generelt anvendes til at betegne to forskellige ydelser, som adskiller sig fra hinanden ved navnlig betydeligt større tekniske krav til klippeteknikken i “dameklip” som følge af de ønskede runde former og feminine udtryk, mens “herreklip” betegner en mere simpel klippeteknik, herunder maskinklipning.[et og samme afsnit]

Ved “dameklip” anvendes desuden langt flere produkter til styling mv. end ved “herreklip”, og der ydes i langt højere grad råd og vejledning til kunden. “Dameklip” tager som følge af den større tekniske kompleksitet længere tid at udføre end “herreklip”. Forskellen er gennemsnitligt i hvert fald 15 minutter ved klipning med saks og noget større, hvis herreklipningen udføres med maskine.”

På denne baggrund fastslog landsretten, at prisforskellen ikke var udtryk for forskelsbehandling, som strider mod ligebehandlingsprincipperne i ligebehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. stk. 2.

Der ikke i denne sag var oplysninger, der gav anledning til at nå et andet resultat blev indklagede frifundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *