Arbejdstilsynet mangler hjemmel til at pålægge bøder for overtrædelse af RUT-register

Regeringens udvalg mod social dumpning foreslår at Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder, hvis man på tilsynsbesøg konstaterer udenlandske firmaer, der ikke har tilmeldt sig korrekt i det såkaldte RUT-register over udenlandske tjenesteydere. Udgangspunktet er at man fra regeringes side mener at Arbejdstilsynet er en af de myndigheder med allertættest kontakt med danske arbejdspladser over hele landet.

Retssikkerhedsmæssigt er der dog et problem, idet Arbejdstilsynet ikke må udstede bøder. Tilsynet kan ikke være myndighed og efterforsker på same tid, hvis de nuværende om bøder for manglende “RUT-registrering” skal overholdes. Ifølge disse regler, skal Arbejdstilsynet overgive sagen til politiet, når udenlandske virksomheder ikke har anmeldt oplysninger til RUT eller ikke har anmeldt oplysningerne korrekt. 

Hvis forslaget skal kunne realiseres må der således ske ændringer i de nuværende love på bl.a. retssikkerhedsområdet. Arbejdstilsynet har i forvejen en særstilling, idet Tilsynet både fører tilsyn og kan give påbud, tillige med at man har kompetence til at indstille til politiet, at der rejses tiltale for overtrædelser af Arbejdsmiljøloven. For at kunne udstede administrative bøder, skal Tilsynet foretage en ”straksefterforskning”, hvis ordningen skal give mening, fordi udenlandske virksomheder i Danmark ofte er i landet i kort tid. Dermed  risikerer man at komme ud i et regelsæt, hvor der retssikkerhedsmæssigt skelnes mellem danske og udenlandske virksomheder. Indtil nu har det kun været således, at der skelnes mellem danske og udenlandske virksomheder m.h.t. registreringen i RUT. Vedtagelsen af ordningen afventer, at de juridiske forhold omkring Arbejdstisynets kompetence afklares.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *