Køber kunne hæve købet af en hund, der led af hundesygdommen OCD, fordi manglen forelå på leveringstidspunktet

Højesteret har afsagt dom  i en sag, hvor en hund blev købt  i juni 2009 i en kennel. Hunden blev i oktober 2009 aflivet, og parterne var enige om, at den på aflivningstidspunktet led af osteochondrose og hoftedysplasi. Højesteret lagde til grund, at hunden på aflivningstidspunktet led af en mangel, og det skulle herefter afgøres, om manglen forelå på tidspunktet for risikoens overgang, det vil sige ved leveringen i juni 2009.

Den omstændighed, at hunden blev aflivet uden sælgerens samtykke, kunne ikke medføre, at køber skulle være afskåret fra at påberåbe sig de rettigheder, han som forbruger havde efter købeloven.

Dommen viser, at i juridiske forstand er hunden en genstand, som er omfattet af købeloven og at man som erhverver, har de rettigheder, som købeloven giver forbrugere. Navnlig i relation til jægere, hvor der ligger en lang træningsperiode forude ved erhvervelsen, er det vigtigt, at gøre indsigelse om mangel ved hunden, hvis den må aflives som følge af sygdom. Dommen tager dog ikke stilling til hvor lang tid efter erhvervelsen, man vil kunne hæve et køb af en fejlbehæftet hund. Det må bero på en konkret bedømmelse, men dog antages at følge de almindelige regler i købeloven om garanti og indsigelsesfrister.