Ulovlig affyring af signalpistol ved civil anholdelse

Der er afsagt dom i en sag om en mand, som havde tilladelse til en signalpistol til brug for hundetræning, men han blev tiltalt for overtrædelse af straffeloven for trusler, fordi han havde truet to indbrudstyve med signalpistolen, bl.a. fordi han flere gange havde affyret den op i luften for at skræmme tyvene. Manden blev derudover tiltalt for overtrædelse af Våbenbekendtgørelsen fordi han havde overtrådt vilkårene for sin tilladelse.

Til sagen forklarede den tiltalte i retten, at han om natten havde opdaget to indbrudstyve, som var i gang med at stjæle fra et supermarked, som lå lige overfor den tiltaltes bolig. Fra boligen havde han først prøvet pa at skræmme de to tyve væk ved at aktivere lygterne på sin bil med en fjernbetjent bilnøgle, idet bilen stod i nærheden af tyvene. Da det ikke lykkedes, hentede han sin signalpistol i våbenskabet, gik ned på gaden, hvor han råbte »varselsskud« og affyrede et skud op i luften. Den ene tyv lagde sig omgående ned på jorden, og den anden gemte sig i en baggård. Derefter ringede han til politiet. Inden politiet nåede frem, opstod der imidlertid tumult, og de to tyve forsøgte at stikke af. Den tiltalte fulgte efter tyvene og affyrede yderligere skud med signalpistolen, mens han råbte »varselsskud«. Politiet ankom kort efter til stedet og fik stoppet de to tyves flugt.

Den tiltalte erkendte sig skyldig i overtrædelse af straffeloven og våbenbekendtgørelsen, men påberåbte sig straffrihed under henvisning til, at der var tale om nødværge og nødret. Byretten dømte den tiltalte for begge forhold og fandt ikke grundlag for straffrihed, da den tiltalte kunne have nøjes med at ringe til politiet fra lejligheden.

Dommen blev anket til landsretten, som stadfæstede byrettens dom og i den forbindelse udtalte, at brugen af signalpistol lå ud over hvad der med rimelighed kunne anvendes i forbindelse med en civil anholdelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *