November 2016 Sag om opbevaring våben under flytning

Glostrup ret har afsagt dom i en sag om ulovlig opbevaring af 10 haglbøsser og besiddelse af en riffel uden tilladelse samt en haglbøsse, som ikke var blevet anmeldt til politiet senest 8 dage efter den var blevet erhvervet.

De nærmere omstændigheder var, at tiltalte havde købt en riffel og en haglbøsse af en ven ca. 3 uger inden sagen. Riflen havde han ikke nået at søge tilladelse til og han havde ej heller nået at få meddelt politiet, at han havde overtaget haglbøssen.

I forbindelse med en helt anden sag får overdrageren besøg af politiet, som spørger hvor hans våben er. Hans svarer, at dem har han solgt til en ven. Politiet dukker så op hos vennen, som endte på anklagebænken i denne sag.

Her finder de bl.a. 10 haglbøsser (af ældre modeller) rundt om i kasser i huset. Endvidere også ammunition hertil. Endelig finder de et aflåst våbenskab med to rifler og nogle haglvåben. Skabet er ikke boltet fast, som det ifølge våbenbekendtgørelsen skal være.

Den tiltalte forklarede, at han var midt i en flytning – hvilket politiet ikke bestred, men at han desværre ikke havde nået at sætte alle våben i skabet og få det boltet fast. Han havde desværre også glemt at få søgt om tilladelse til riflen.

Tiltalte blev idømt 60 dages betinget fængsel og fik konfiskeret riflen, ammunitionen og haglbøssen. Dertil kommer, at hans jagttegn formentlig administrativt bliver inddraget af politiet i mindst 3 år.

Retten valgte at følge anklagemyndighedens påstand, fordi det var en skærpende omstændighed, at våbenskabet ikke var boltet fast. Det forhold at tiltalte var midt i en flytning blev ikke tillagt væsentlig betydning. Det gjorde imidlertid det forhold, at tiltalte havde jagttegn og lovligt ville kunne have besiddet de to våben. Da han ej heller havde relationer til bandemiljøet og var i gode sociale omstændigheder, valgte retten at gøre straffen betinget, selvom udgangspunktet i sådanne sager er ubetinget frihedsstraf for ulovlig våbenbesiddelse.

Et godt råd er, at hvis du skal flytte, så sørg for at dine våben er under konstant opsyn, mens du flytter dit våbenskab først, og få det boltet fast med det samme.