Jæger fejrede juleaften i fængsel efter hjemtur fra jagt med omveje

Østre Landsret har i efteråret 2016 afsagt dom i en sag, som omhandlede en beruset jæger, som den 23. december blev antruffet på offentlig sti medbringende en haglbøsse med to patroner isat.

De nærmere omstændigheder var, at den tiltalte havde været på jagt den 23. december og havde lagt geværet i bilen- ladt- efter jagten. Normalt stod geværet i faderens våbenskab, idet han og faderen begge gik på jagt med våbnet. Efter jagten kørte tiltalte, med geværet i bilen, hen til en kammerat og senere tog de sammen i byen. I byen fik tiltalte tærsk og kom på hospitalet, hvor hans far ankom. De aftalte, at tiltalte skulle hente geværet i bilen og bringe det hjem til faderen. Men på vejen hen til faderen, til fods på en offentlig sti, blev tiltalte set med våbnet og politiet tilkaldt. Han blev anholdt og sigtet. Tiltalte sad varetægtsfængslet fra den 24. december til den 19. januar.

Tiltalte erkendte sig uden forbehold skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192A stk. 1, jf. stk.3.

Byretten idømte fængsel i 1 år og 6 måneder, idet dog kun 6 måneders fængsel skulle afsones. Tiltalte ankede sagen til Østre Landsret med påstand om formildelse af staffen. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om skærpelse.

Landsretten lagde vægt på, at den tiltalte var i besiddelse af våbnet i beruset tilstand, midt om natten, at han inden havde fået tærsk af en person, og at en pige fratog ham våbnet. Landsretten kom frem til at straffen IKKE kunne gøres delvist betinget, hvorfor hele straffen skulle afsones, men stadfæstede i øvrigt udmålingen på 1 år og 6 måneder.

Kommentar til dommen: Det er unægtelig kombinationen af alkohol, sted, tidspunkt og det forhold, at våbnet var ladt, som gjorde, at landsretten skærpede straffen, som derefter må siges at være på niveau med de straffe, som idømmes, når man bliver antruffet ude i samfundet med et ladt våben på offentlige steder. Om end reglerne er blevet til i lyset af bandekrige og narkoopgør i underverden, gives ikke ”rabat” bare fordi man er jæger.