3 års ubetinget fængsel for krybskytteri

I slutningen af juni måned blev en dansk jæger ved Tingsretten i Lund i Sverige idømt ubetinget fængsel i tre år for grove overtrædelser af den svenske jagtlov. Desuden skal han betale erstatning på i alt 220.000 svenske kroner.

Tingsretten, som svarer til byretten i DK, fandt det bevist,  at danskeren ulovligt havde nedlagt otte dådyr, fem vildsvin og et krondyr. Han blev endvidere dømt for jagthæleri, jagt på fremmed grund og for jagt om natten fra motoriseret køretøj.  Strafferammen i henhold til den svenske jagtlov er op til fire års fængsel. Den tiltalte nægtede alle forhold, men indrømmede dog, at have udøvet jagt uden for jagtsæsonen og på ulovlige tidspunkter af døgnet. 

Der kendes ikke lignende sager i dansk retspraksis i nyere tid. Dommen er et klart signal til jægermiljøet i Sverige om at der bliver skredet hårdt ind mod grove jagtlovovertrædelser. Det forhold, at krybskytten åbenbart primært gjorde det for at skaffe sig store trofæer, har utvivlsom været en skærpende omstændighed.