Transport af våben

”Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde”. Der er en række ”nøgleord”: forsvarligt – konstant tilsyn – tildækket – aflåst transportmiddel.

Det må læses således, at der lægges op til en konkret vurdering, som i første omgang foretages af politiet og efterfølgende af domstolene.

Her introduceres et begreb vi kender fra reglerne om knive, hvor man i medfør af den seneste lovændring indførte begrebet ”anerkendelsesværdigt formål”. Altså det skal have et ”anerkendelsesværdigt formål”, når man kører rundt med våben i sin bil. Til og fra skydebanen, jagt, vedligeholdelse, erhvervelse, salg og lignende ærinder, hvor der er en konkret, lovlig grund til at have det med.