Ulovlig jagt med ulovligt våben 

Københavns Byret har afsagt dom  over en 56-årig jæger fra Dragør, som den 16. februar 2012 begik på ulovlig jagt  på område uden at have jagtret og  med forbudt våben og ammunition.Den 16. februar 2012så etvidne ser den nu dømte jæger klokken cirka 17.00 køre mod Amager Vildtreservat, Kofoeds Enge ved Sydvestpynten i Dragør. Vidnet så, at den dømte mand, der kørte på knallert, havde et haglgevær over skødet og medbragte sin hund.Vidnet ringede til den lokale skovfoged, som alarmerede den lokale tilsynsmand. Tilsynsmanden mødte straks op og så den dømte nedlægge to canadagæs. Tilsynsmanden bad om at få lov til at se den dømtes patroner. Den dømte gav først tilsynsmanden en patron i kaliber 12, men tilsynsmanden kunne på stedet afgøre, at den var for lille til det anvendte våben. Den dømte udleverede derpå en blyholdig patron i kaliber 10, som passede til våbnet. Tilsynsmanden konfiskerede patronen og de to gæs, men ikke våbnet Under sagen kom det frem, , at den dømte mand havde været tilstede ved et lokalt jægermøde, hvor jagttiderne i området blev indskærpet.

Det viste sig efterfølgende, at riflen stadig var ladt.Dommerne har fastslået, at begge mænd bidrog lige meget til ulykken, og derfor halveres erstatningen til de efterladte – mandens kone og tre børn.Sagen er dog endt med, at den erstatning, som der tidligere blev tilkendt i landsretten, nu er blevet forhøjet.

Der er hverken i jagtloven eller tilhørende bekendtgørelser fastlagt specifikke regler om håndtering af jagtvåben. Men hovedreglen findes i jagtlovens § 22 om udøvelse af forsvarlig jagt. Til riffelprøven lærer eleverne at låsen skal være udtaget, når man ikke er på jagt. Denne regel kunne man overveje at indføre i lovgivningen, så ville denne ulykke ikke være sket.