Højesteret lægger i ny dom strafferammen for ulovlig besiddelse og opbevaring af riffel:  4 måneders fængsel

Højesteret har afsagt dom i en sag, hvor straffen for at besidde en riffel i strid med våbenloven har varieret en del  gennem retssystemet. I byretten fik den tiltalte 60 dages ubetinget fængsel, mens Landsretten forhøjede straffen til 4 måneders ubetinget fængsel. Højesteret nående frem til, at strafudmålingen på 4 måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse bør være 4 måneder, men gjorde straffen betinget.