Strømpistol eller elstøder? Tjek før du køber på nettet!

Når man handler udstyr på internettet, skal man passe på, hvad det er man køber. Der findes mange billige tilbud, som er tillokkende. Der kan f.eks. være tale om knive, natsigter, strømpistoler og lignende, som på nettet kan se meget tilforladelige ud, men som i henhold til danske våbenregler er ulovlige at besidde uden politiets tilladelse.

Det som ofte sker, er desværre, at køberen tror der er tale om en lovlig genstand eller en slags ”legetøj”, hvorefter genstanden bliver ”taget” i posten af toldvæsnet, som overgiver sagen til politiet. Derefter bliver køberen, og dermed importøren af genstanden, sigtet for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og får efterfølgende et bødeforlæg.

Ofte vælger køber at betale bøden, for at få sagen ud af verden.  Nogen tid efter dumper der et brev ind fra Politiets Administrative Center for Våben, som vil inddrage samtykke til jagttegn og våbentilladelser, fordi myndigheden er betænkelig ved at den pågældende køber har våben.

En nylig sag viser, hvordan dette kan føre til problemer med våbenregler og jagttegn:

En dansk jæger havde via internettet bestilt en elstøder til brug i sit hobbylandbrug, hvor han bl.a. holder heste. Elstøderen skulle, i henhold til købers forklaring, bruges som sikkerhedsudstyr for at imødegå risiko for at man blive klemt af heste i boksene. Elstøderen var væsentlig billigere på den udenlandsk hjemmeside, end den kan købes til i DK. Elstødere sælges i DK til husdyrbrug.

Imidlertid blev elstøderen ”opsnappet” i tolden og overgivet til politiet, som klassificerede genstanden som en ”strømpistol”, hvilket det er ulovlig at importere. Køberen valgte ikke at lade sagen afgøre i retten og betalte de 1000 kr. som bøden lød på.

Da Politiets Administrative Center for Våben henvendte sig med besked om at de overvejede at inddrage hans samtykke til jagttegn, var det for sent at få sagen prøvet i retten, da bøden jo var betalt og dermed forseelsen erkendt. Dermed fik køber ikke mulighed for at få afprøvet sit synspunkt om at en elstøder, som sælges tilsyneladende lovligt her i DK, ikke nødvendigvis bliver ulovlige, når den er indkøbt via en udenlandsk hjemmeside.

Efter at have afgivet høringssvar på vegne af køber, kom Politiets Administrative Center for Våben til den afgørelse, at køber kunne beholde sit jagttegn og sine jagtvåben, da man – henset til sagens konkrete omstændigheder– anså at der ikke var grund til at være bekymret over at køberen har jagttegn. Sagen viser dog, at man skal have rigtig godt styr på, hvad det er man køber på nettet.