Selvmordstanker og jagttegn / våbentilladelse

Politiets Administrative Center for Våben (PAC) har truffet afgørelse i en sag om inddragelse af samtykke til jagttegn / våbentilladelser på grund af selvmordstanker.

Sagens baggrund var, at den pågældende jæger på et tidspunkt havde udtalt, at han ville tage livet af sig selv. Denne oplysning var havnet i politiets register, hvorefter PAC i januar 2021 traf beslutning om at inddrage samtykke til jagttegn.

Efter at være gået i behandling for sin depression, søgte jægeren om at få sit samtykke til jagttegn tilbage, men fik afslag, fordi PAC ikke mente der var gået lang nok tid siden udtalelserne.

Sagen blev igen indbragt for PAC i juni 2021 med en ny anmodning om samtykke til jagttegn. Denne gang blev det i forbindelse med ansøgningen dokumenteret, at der var sket en væsentlig forbedring i jægerens psykiske helbredstilstand. PAC traf i oktober 2021 afgørelse om, at jægeren fik sit jagttegn tilbage.

Sagen sætter fokus på to forhold, som har væsentlig indflydelse på sager om inddragelse af samtykke på grund af selvmordstanker. For det første, at der tydeligvis sker en registrering hos politiet af hændelser, som involverer selvmordstanker. Det fremgår ikke, hvorvidt PAC foretager en prøvelse af, hvorvidt der foreligger en reel selvmordsrisiko, udover hvad man selv oplyser i den skriftlige høring.

For det andet, at når afgørelsen om inddragelse først er truffet, så er der et tidsmæssigt perspektiv – altså at der skal gå en vis tid siden hændelsen, hvor man har været fri for selvmordstanker og at det skal kunne dokumenteres, at der er sket en forbedring.

Navnlig det sidste giver ofte udfordringer, fordi det har vist sig, at praktiserende læger af hensyn til deres tavshedspligt er meget tilbageholdne med at afgive udtalelser om deres patienters helbred til brug for myndigheder. Det er dog muligt på anden vis at skaffe den fornødne dokumentation, hvilket dog kan være forbundet med omkostninger, som man selv må afholde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *