Ansvaret for jagttårne og stiger på reviret

Sagen fik mig til at tænke på, hvad nu hvis det var nogle tilfældige skovgæster, som var kravlet op i stigen og en var faldet ned, fordi stigen var defekt – hvem ville i så fald være erstatningsansvarlig ?

Udgangspunktet må være, at hvis man som jæger kravler man op i et tårn, så er det på eget ansvar – i sær hvis man er en del af konsortiet og selv er med til at vedligeholde jagten og tårnet. Men det gælder næppe for skovgæster, som jo må antages ikke at vide noget som helst om jagt og tårne. Derfor må den, som har opstillet tårnet,  gøre skovgæsten opmærksom på dette. Det kan gøres ved at påsætte et lille skilt på selve tårnet / stigen, hvor det oplyses, at det er et tårn / stige, som er opsat udelukkende til brug for jagt og at færdsel for uvedkommende er forbudt / sker på eget ansvar. Det ses ofte f.eks. i Sverige, at sådanne skilte er opsatte på jagttårne, men ikke så meget her i landet – endnu.

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og