Jæger, som var blevet afhørt til våbensag, beholder sit jagttegn.

Efter at have modtaget høringssvar, traf politiets sagsbehandlere afgørelse om, at en jæger alligevel kunne beholde sit samtykke til jagttegn. I hvert fald indtil videre.

Sagens omstændigheder: Den pågældende jæger var blevet afhørt, men ikke sigtet, i en sag om ulovlig våbenbesiddelse. Men nu påtænkte politiet at inddrage hans jagttegn og våbentilladelser, selvom jægeren hverken var tiltalt eller dømt.

Efter det oplyste havde en person i jægerens omgangskreds anmeldt ham for ulovlig våbenbesiddelse. Men efter at efterforskere havde talt med jægeren, var der tilsyneladende ikke grundlag for en sigtelse.

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at sagen ikke nødvendigvis er endelig afgjort. F.eks. hvis der under sagen, som vistnok stadig er under efterforskning, senere findes beviser, vil dette kunne få afgørende betydning for politiets vurdering af, om jægeren kan opretholde samtykke til jagttegn. Efter min opfattelse vil dette dog forudsætte, at den pågældende jæger bliver dømt for et forhold, som gør det betænkeligt, at han opretholder samtykke til jagttegn, idet alene det forhold, at jægeren er blevet afhørt til en sag (og / eller sigtet), ikke – i sig selv – bør medføre fortabelse af tilladelse ved administrativ afgørelse. Men i princippet er ikke noget til hinder for, at dersom nye oplysninger fører til en domfældelse, vil sagen om fortabelse kunne genoptages. Men den skal i så fald afgøres på det nye grundlag. #jagtogjura