Ulovlig import af kniv – tiltalefrafald på grund af manglende forsæt til overtrædelse af loven

En far havde overladt sit kreditkort til sin søn på 10 år, som brugte kortet i forbindelse med et action spil på nettet, hvor kortet skulle bruges. Sønnen brugte dog også faderens kort til at indkøbe en kniv, som blev annonceret på sitet, hvor sønnen spillede.

Faderen, som kun kendte til sønnens spil, men ikke kniven, blev derfor overrasket, da han modtog en sigtelse og et bødeforlæg fra politiet, idet han intet vidste om det. Faderen var ikke blevet afhørt af politiet, inden sigtelsen.

Efter at faderens advokat gik ind i sagen og fik redegjort for sagen og anmodede politiet om at faderen blev afhørt til sagen, fik faderen tiltalefrafald under henvisning til, at faderen intet vidste om sønnens køb (som i øvrigt var ugyldigt, fordi sønnen er umyndig), hvorfor der ikke ville kunne føres bevis for forsæt til overtrædelse af reglerne om import af knive.

Min kommentar til sagen er, at denne sag fik det korrekte udfald. For at der kan dømmes i en våben sag, skal der være bevist et forsæt til at begå overtrædelsen hos den tiltalte (Forsæt betyder enten at tiltalte har haft til hensigt at begå en strafbar handling, eller at tiltalte burde indse, at det, han foretog sig, var strafbart). Dette bevis ville ikke kunne føres i denne sag.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man skal afholde sig fra at indkøbe knive på internettet. Det kræver en tilladelse fra politiet at importere, også selvom man har en blankvåbentilladelse, skal man søge i hvert enkelt tilfælde, når man privat køber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *