Medlem af skytteforening beholdt sin SKV tilladelse

Den pågældende skytte var medlem af skytteforening og havde vedtaget en bøde for besiddelse af 4,9 gr. hash. Efter vedtagelsen af bøden, modtog han henvendelse fra Våbenkontoret om, at man overvejede at inddrage samtykke til SKV. I bødeforlægget havde politiet i sin tid ikke oplyst, at hvis han vedtog bøden, kunne det få konsekvenser for hans SKV. Det skal her bemærkes, at i henhold til loven, er politiet dog ej heller er forpligtet til at oplyse dette i forbindelse med bødeforlæg.

Af sagen fremgik bl.a., at den pågældende ikke var misbruger eller havde på nogen måde haft med skydevåben at gøre under indflydelse af stoffer. Ud fra en konkret vurdering af sagen, herunder den pågældendes gode vandel, nåede Våbenkontoret frem til, at skytten kunne beholde sin SKV.

Sagen, som er ganske typisk for ret mange våbensager, demonstrerer flere forhold: 1) At folk bliver forbavsede, når de finder ud af, at et vedtagelsen af et bødeforlæg får andre og flere konsekvenser, end de umiddelbart fik oplyst og regnede med. 2) At det – under påvisning af gode personlige vandelsforhold – er muligt at beholde sin SKV. 3) At det er vigtigt at få disse gode personlige vandelsforhold frem i forbindelse med den høring, som fortages, inden Våbenkontoret træffer afgørelse. 4) Det viser også, at Våbenkontoret i denne sag traf afgørelse ud fra sagens konkrete omstændigheder og foretog en konkret vurdering af hvorvidt den begåede overtrædelse gjorde, at det var ”betænkeligt” at den pågældende var indehaver af SKV.