Ny dom i Højesteret : 6 måneders ubetinget fængsel for overtrædelse af våbenloven ved besiddelse af skarpladt pumpgun, der lå frit fremme på bopælen.

Sagen, som har været i byretten, landsretten og nu Højesteret tog sin begyndelse i 2013 da tiltalte, som boede på en øde beliggende gård i Jylland, efter at have indtaget 6 guldøl og en flaske ”Gul Gajol” gik ud på sin gårdsplads og affyrede et skud i luften med en oversavet pumpgun.

Da tiltalte erkendte forholdet, handlede sagen om, at han ikke kunne erkende, at han havde gjort sig skyldig i overtrædelse af Straffelovens § 192a, som omhandler skærpende omstændigheder, herunder om der forelå sådanne omstændigheder af særlig skærpende karakter, såsom, at der var nærliggende risiko for, at han ville bruge våbnet mod andre.

Landsretten dømte den pågældende efter § 192a efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, idet retten mente, at besiddelsen af våbnet udgjorde en nærliggende fare for at det ville blive anvendt. Straffen blev forhøjet til 1 års fængsel og konfiskation.