Jæger beholdt sit jagttegn og våben

I sager om overtrædelse af våbenlovgivningen, narkotikalovgivningen og straffelovens regler om vold og trusler, skal politiet vurdere om det er betænkelig om en person har skydevåben. Det sker som regel efter at straffesagen allerede er afgjort.

I en sag, som for nylig er blevet afgjort, har politiet truffet afgørelse om at en jæger kunne beholde sit jagttegn og dermed sine våben. Sagens nærmere omstændigheder var, at en jæger udenretlig havde vedtaget en bøde på 4000 kr., for ikke rettidigt at have indgivet ansøgning om fornyelse af våbentilladelse efter udløb, hvilket – i perioden uden gyldig tilladelse – er ulovlig våbenbesiddelse.

Året efter havde han købt en signalpistol (som ikke kan skyde med andet end løst krudt) i den tro, at den var lovlig. Men da han blev klar over at en tilladelse var nødvendig, rettede han selv henvendelse til politiet og søgte om en tilladelse. Politiet beslaglagde pistolen og sigtede ham for overtrædelse af våbenloven og han vedtog en udenretlig bøde.

Efterfølgende modtog jægeren meddelelse om at politiet påtænkte at inddrage hans jagttegn og våbentilladelser.

Jægeren, som lod sin advokat afgive høringsvaret på sine vegne, lagde vægt på, at der i den konkrete sag havde været tale om udelukkende overtrædelser af formel art, hvilket ikke reflekterer på jægerens evne til at håndtere våben, og at der efter en konkret vurdering ikke forelå indikationer for, at det kunne være betænkeligt, at han beholdt sit jagttegn.

Efter en samlet vurdering, nåede Politiet efterfølgende frem til, at fik lov til beholde sine tilladelser, hvilket jeg mener er den rigtige afgørelse, navnlig under henvisning til overtrædelsernes karakter, strafudmålingen og det forhold at en signalpistol ikke kan skyde med andet end løst krudt. Endelig viser sagen, at det er vigtigt at afgive et korrekt og vel underbygget høringssvar.