Sag om ”delt” våbentilladelse sigtelse frafaldet – regler om våbnets opbevaringsadresse.

Politiet havde i denne sag rejst sigtelse for ulovlig våbenbesiddelse mod jæger (A), som i 2013 havde haft en tilladelse til jagtriffel sammen med en anden jæger (B) (delt tilladelse). Formålet dengang var at gå til riffelprøve.

Efter bestået riffelprøve blev riflen givet tilbage til B, som imidlertid havde glemt at forny tilladelsen. Det førte til at politiet rejste sigtelse for ulovlig våbenbesiddelse mod A, men som jo havde returneret sin riffel til B.

Således som sigtelsen var formuleret, var der ifølge politiet tale om overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, ved at A fra juli 2023 til december i 2023 uden politiets tilladelse, at have  været i besiddelse af riflen, selv om tilladelsen til at besidde våbnet var blevet tilbagekaldt.

Da A ikke havde haft våbnet siden 2013 og da det ikke var A, som havde glemt at forny tilladelsen, blev politiet opfordret til at opgive sigtelsen, hvilket politiet gjorde og sagen endte derfor godt for A, som ellers risikerede en bøde og at miste sin vandelsgodkendelse til våbenbesiddelse.

Sagen sætter fokus på et spørgsmål som jeg ikke tidligere er stødt på; nemlig hvad sker hvis en person (1) har en delt tilladelse, f.eks. tilladelse til, at bære og anvende våbnet og som ifølge tilladelsen opbevares på en anden adresse og den person (2), som på hvis adresse våbnet opbevares, glemmer at forny sin tilladelsen, skal 1 så også straffes efter ”bager for smed princippet”?

Udgangspunktet må her være, at 2 har opbevaret våbnet uden tilladelse og derfor er i ulovlig våbenbesiddelse, mens 1, som har en gyldig tilladelse, ikke er i ulovlig våbenbesiddelse, så længe tilladelsen gælder.

Men det fremgår ikke af våbenbekendtgørelsen hvor længe ad gangen 1 må ”bære og anvende våbnet”, hvilket rejser spørgsmålet om 1 risikerer at blive tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, fordi våbnet ikke opbevares på den adresse, som fremgår af den delte tilladelse.

Det handler om, hvornår der i tidsmæssig forstand er tale om opbevaring og hvor længe man kan bære og anvende et våben, uden at egentlig ”opbevare” våbnet.

Efter min antagelse må det være sådan, at så længe man har en gyldig tilladelse til at bære og anvende våbnet, så bør man ikke kunne dømmes for ulovlig våbenbesiddelse. Men der må dog være en begrænsning for, hvor længe et våben kan være på en delt tilladelse. Hvis våbnet i realiteten må anses for at være overdraget, fordi våbnet i længere tid opbevares et andet sted, så skal der søges en ny tilladelse med en ny opbevaringsadresse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *