Straffet for at fælde træer udenfor egen grund

Når foråret kommer og træerne får løv igen, blusser nabostridigheder om træer op. Senest er en haveejer i Nordsjælland blevet dømt for hærværk, fordi den pågældende fældede træer, som stod på anden mands grund. Udover straffen venter sandsynligvis et privat erstatningskrav på op imod 100.000 kr.

Som advokat får man fra tid til anden spørgsmål om, hvad man skal gøre, når naboens træ generer. Problemet er, at parcelhushaverne ofte ligger så tæt, at skyggen fra træer er generende i naboens have.  Parterne har ofte svært ved at nå til enighed. Dette skaber stridigheder mellem naboer, som bliver afgjort ved domstolene eller hegnssyn. Men det ses også, at haveejere tager sagen i egen hånd, idet nabohærværk mod træer forekommer ret ofte. Der bliver anvendt både boremaskiner og gift, hvilket er naturligvis ulovligt. Men eftersom hærværk på træer ligger meget langt nede på politiets efterforskningsliste, fristes nogen til at etablere TV – overvågning  af naboen, med henblik på at tage ham på ”fersk gerning”. Det kan dog være i strid med ”Lov om TV – overvågning”. Det nemmeste for alle parter er, at uenige naboer overlader til myndighederne at træffe afgørelse.

En grundejer skal selv at sørge for, at træet ikke gror så voldsomt, at naboerne påføres urimelige gener. Hvis man ønsker at beholde sit skyggende træ, er det en fordel at holde det velplejet og korrekt beskåret, for dermed at undgå en eventuel retssag. En god, gammel gartnerregel for træplantning i villahaver er, at man bør holde en afstand til naboskel på mindst to meter – eller mere, hvis det er et højere træ.

Men selv om naboens træ skygger, rækker ind over hegnet eller smider både blade, grankogler og frugt i ens have, er det som udgangspunkt ulovligt at beskære naboens træ. Det fremgår af ”Hegnslovens” § 19. For at lovligt måtte gøre det, skal der foreligge en reel fare for sikkerheden, eller fare for at der sker ødelæggelse af et fælles hegn, eller træet direkte er til gene for færdslen. Hvis man havner i en sådan situation og træets ejer ikke selv vil beskære det, bør man henvende sig til det kommunale hegnssyn og bede om en afgørelse. Er skaden sket, findes der regler for værdisætning af træer, som f.eks. er fældet ulovligt, eller på anden måde har lidt overlast. Disse regler kommer bl.a. i anvendelse, når man i forbindelse med en retssag, skal fastsætte erstatningens størrelse. Et ældre træ kan nemt løbe op i 30.000 kr. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *